Hlavní obsah

tendrement [tɑ̃dʀəmɑ̃]

Vyskytuje se v

tendre: se tendrenatáhnout se, napřáhnout se

tendre: se tendrenapnout se, stá(va)t se napjatým o situaci ap.

corde: tendre la corde d'un arcnapnout luk

main: tendre une main secourablepodat pomocnou ruku

tendre: hovor. ne pas être tendre pour/avec qqnnejednat v rukavičkách, nemazlit se s kým

tendre: peau tendrejemná pokožka

nerf: avoir les nerfs tendusmít nervy napnuté k prasknutí

perche: tendre la perche à qqnpodat komu pomocnou ruku

rosée: tendre comme la roséekřehoučký o mase, zelenině

tendre: tendre la perche à qqnpod(áv)at pomocnou ruku komu

napjatý: napjatá situacesituation tendue

napjatý: mít s kým napjatý vztahavoir des rapports tendus avec qqn

něžný: něžný cit ke komutendre inclination pour qqn

ovzduší: v napjatém ovzdušídans une atmosphère tendue

rozhodit: rozhodit sítětendre un filet

ruka: podat pomocnou rukuprêter/tendre une main secourable

vztah: mít s kým napjatý vztahavoir des rapports tendus avec qqn

nastražit: nastražit ušitendre/dresser l'oreille

podat: podat komu rukutendre la main à qqn

ruka: podat komu ruku při setkání, na rozloučenoutendre la main à qqn

napnout: napnout ušitendre l'oreille

podat: podat komu pomocnou rukutendre une main secourable à qqn