Hlavní obsah

ras [ʀɑˌ ʀɑz]

Příslovce

  1. nakrátko
  2. à ras nakrátko
  3. en avoir ras le bol/ras la casquette/vulg. ras le culmít toho po krk/plné zuby

Předložka

  • à/au ras de qqch na úrovni, ve výši, do výše čehohovor. au ras des pâquerettespřízemní

Vyskytuje se v

ras: v otevřeném terénuen rase campagne

mélange: křížení rasmélange de races

porcin: vepřový bravrace porcine

rase-mottes: let těsně při zemivol en rase-mottes

sol: těsně při zemiau ras du sol

table: tabula rasatable rase

ras-le-bol: mít toho dost/plné zuby/po krken avoir ras-le-bol

bol: mít toho plné zubyen avoir ras le bol

pâquerette: v přízemí, přízemníau ras des pâquerettes

čistokrevný: čistokrevné zvířeanimal de race pure

nakrátko: ostříhaný nakrátkocoupé à ras, coupé court

otevřený: v otevřeném terénuen rase campagne

plný: po okraj plná skleniceverre rempli à ras bord

předsudek: préjugés de racerasové předsudky

race: dekadentnífin de race

tabula: nepopsaná destička table rasetabula rasa