Hlavní obsah

quitter [kite]

Vyskytuje se v

domicile: quitter le domicile conjugalopustit společnou domácnost

œil: ne pas quitter qqch des yeuxnespustit co z očí

pas: ne pas quitter qqn d'un pasnehnout se od koho ani na krok

quitte: en être quitte pour qqchzaplatit to (jen) čím

voie: quitter la bonne voiesejít ze správné cesty

krok: ne pas quitter qqn d'une semellenehnout se od koho na krok

obligo: être quittehovor. být z obliga

přítel: se quitter bons amisrozejít se jako dobří přátelé

rodný: quitter son paysopustit rodnou zem

rozejít se: se quitter bons amisrozejít se jako dobří přátelé

spustit: ne pas quitter qqn/qqch des yeuxnespustit z koho/čeho oči

svět: quitter ce mondeopustit tento svět

od, ode: quitter qqnodejít od koho

vyjetý: ne pas quitter les chemins battuspřen. jezdit ve vyjetých kolejích

hnout se: ne pas quitter qqn d'une semellenehnout se ani na krok od koho

loučit se: quitter le mondeloučit se se světem

opustit: quitter ce monde, partir de ce mondeopustit tento svět

rozloučit se: quitter sa patrierozloučit se s domovem

quitter: ne pas quitter qqn d'une semellenehnout se od koho na krok