Hlavní obsah

povolení

Vyskytuje se v

povolit: o struně (se) détendre*, pouto ap. (se) relâcher, o pružině se distendre*povolit (se)

dostat: obtenir la permission de faire qqchdostat povolení k čemu

odchylka: écart tolérépovolená odchylka

pobyt: permis de séjourpovolení k (trvalému) pobytu

pracovní: permis de travailpracovní povolení

zvláštní: autorisation spécialezvláštní povolení

překročit: dépasser la vitesse autoriséepřekročit povolenou rychlost

autorisation: autorisation de bâtirstavební povolení

chasse: chasse sans autorisationhon bez povolení

crédit: ouvrir un créditpovolit úvěr

lâcher: lâcher la bridepovolit uzdu i přen.

rêne: lâcher les rênespovolit otěže, přen. všeho nechat

tenir: tenir bonnepovolit, odolat, držet se

desserrage: desserrage d'une vispovolení šroubu

détendre: détendre un ressortpovolit pružinu

retirer: retirer une autorisation à qqnodebrat komu povolení

stationnement: stationnement autoriséparkování povoleno

povolení: permis de constructionstavební povolení