Hlavní obsah

autorisation [ɔtɔʀizasjɔ̃]

Vyskytuje se v

chasse: chasse sans autorisationhon bez povolení

retirer: retirer une autorisation à qqnodebrat komu povolení

inkaso: autorisation de prélèvementsvolení k inkasu

zvláštní: autorisation spécialezvláštní povolení

živnostenský: autorisation d'exercer une activité indépendanteživnostenský list

autorisation: autorisation de bâtirstavební povolení