Hlavní obsah

n [εn]

Podstatné jméno mužské neměnné

  • n, N písmeno

Zkratka

  1. N S značka pro sever
  2. N dusík
  3. N newton
  4. n neurčité číslo v matematice
  5. N n celé číslo

Zkratka

  1. N°, n° č. číslo
  2. zkratka pro příjmení
  3. n předpona nano-

Vyskytuje se v

avoir: n'avoir qu'à faire qqchpotřebovat pouze udělat co

bosse: ne rêver que plaies et bossesvyhledávat rvačky

aboutir: Cela n'aboutit à rien.K ničemu to nevede.

accord: Je ne suis pas d'accord.Nesouhlasím.

avocat: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.

besoin: Je n'en ai plus besoin.Už to nepotřebuji.

bouger: Le blessé ne bouge plus.Zraněný už se nehýbá.

cause: Il n'y a pas d'effet sans cause.Vše má svůj důvod,.

acquis: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl., Jmění nakradené není požehnané.

assiette: ne pas être dans son assiettenebýt ve své kůži

bien: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

bleu: n'y voir que du bleunebýt z toho moudrý, být z toho jelen

bond: ne faire qu'un bondvrhnout se

bouchée: ne faire qu'une bouchée de qqchzhltnout co

briller: Tout ce qui brille n'est pas or.Není všechno zlato, co se třpytí.

cadeau: hovor. ne pas faire de cadeau à qqnněco komu nedarovat

candidat: Je ne suis pas candidat !To mě neláká!

céder: Il ne lui cède en rien.Vyrovná se mu.

ceinture: ne pas arriver à la ceinture de qqnnesahat komu ani po kotníky

centime: Je n'ai pas un centime sur moi.Nemám u sebe ani vindru.