Hlavní obsah

fumer [fyme]

Tranzitivní sloveso

  1. (vy)kouřit tabák, trávu, dýmku ap.
  2. (vy)udit

Intranzitivní sloveso

  • kouřit vydávat kouř, čadit vydávat čoudpotage qui fumepolévka, ze které se kouří

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

fumée: fuméesopojení, omámení alkoholem

fumeron: fumeronsnohy jako hůlky

noir: noir de fuméesaze

défense: défense de fumer/d'afficherzákaz kouření/vylepování plakátů

fumée: noir de fuméekopt

nuire: Fumer nuit à la santé.Kouření škodí zdraví.

prière: Prière de ne pas fumer.(Prosíme) Nekuřte.

rond: faire des ronds de fuméedělat kouřová kolečka

cesser: cesser de fumerpřestat kouřit

formellement: Il est formellement interdit de fumer.Kouření přísně zakázáno.

interdire: Il est formellement interdit de fumer.Kouření přísně zakázáno.

feu: Il n'y a pas de fumée sans feu.Není ohně bez dýmu.

fumée: Il n'y a pas de fumée sans feu.Není kouře bez ohýnku.

fumée: partir en fuméerozplynout se, zmizet jako pára nad hrncem

locomotive: fumer comme une locomotivekouřit jako fabrika

pompier: fumer comme un pompierhulit jako fabrika