Hlavní obsah

fumé [fyme]

Podstatné jméno mužské

  • polygr.fumé zkušební otisk dřevorytu

Vyskytuje se v

fumée: fuméesopojení, omámení alkoholem

fumeron: fumeronsnohy jako hůlky

noir: noir de fuméesaze

défense: défense de fumer/d'afficherzákaz kouření/vylepování plakátů

nuire: Fumer nuit à la santé.Kouření škodí zdraví.

prière: Prière de ne pas fumer.(Prosíme) Nekuřte.

rond: faire des ronds de fuméedělat kouřová kolečka

cesser: cesser de fumerpřestat kouřit

formellement: Il est formellement interdit de fumer.Kouření přísně zakázáno.

fumer: potage qui fumepolévka, ze které se kouří

interdire: Il est formellement interdit de fumer.Kouření přísně zakázáno.

feu: Il n'y a pas de fumée sans feu.Není ohně bez dýmu.

locomotive: fumer comme une locomotivekouřit jako fabrika

pompier: fumer comme un pompierhulit jako fabrika