Hlavní obsah

demi [d(ə)mi]

Vyskytuje se v

demi-queue: (piano) demi-queuepoloviční křídlo druh piana

demi-ronde: (lime) demi-rondepůlkruhový pilník

demi-sel: (fromage) demi-selpoloslaný měkký sýr druh žervé

demi-tarif: (billet) demi-tarifpoloviční lístek

demi-mot: comprendre à demi-motdovtípit se, číst mezi řádky

demi-tour: faire demi-tourobrátit se a jít zpět, vrátit se

heure: une demi-heurepůlhodina

panaché: un (demi) panachépivo s limonádou

ton: demi-tonpůltón

écrémé: lait demi-écrémé/écrémépolotučné/nízkotučné mléko

lait: lait entier/écrémé/demi-écréméplnotučné/odstředěné/polotučné mléko

malin: à malin, malin et demipadla kosa na kámen, na hrubý pytel hrubá záplata

bratr: vlastní/nevlastní bratrfrère germain/demi-frère

čelo: Čelem vzad!Demi-tour à droite !, Demi-tour, droite !

jízdenka: poloviční/zlevněná jízdenkabillet à demi-tarif/à tarif réduit

mléko: plnotučné/polotučné/odstředěné mlékolait entier/demi-écrémé/écrémé

pivo: velké pivodemi

polopřímka: počátek polopřímkyorigine d'une demi-droite

poloviční: poloviční lístekbillet demi-tarif

poloviční: poloviční porcedemi-portion

porce: dětská poloviční porcedemi-portion pour un enfant

rozpad: poločas rozpadudemi-vie

sestra: nevlastní sestrademi-sœur

vpravo: Vpravo v bok!Demi-tour à droite !

vzad: Čelem vzad (!)Demi-tour à droite !, Demi-tour, droite !

druhý: Je půl druhé.Il est une heure et demie.

polotučný: polotučné mlékolait demi-écrémé

půl: Je půl třetí.Il est deux heures et demie.

půldruhý: půldruhý litrun litre et demi

hrubý: na hrubý pytel hrubá záplataà vilain vilain et demi

záplata: na hrubý pytel hrubá záplataà malin, malin et demi