Hlavní obsah

art [aʀ]

Podstatné jméno mužské

  1. uměníarts m pl plastiquesvýtvarná umění
  2. dovednost, řemeslo, uměníart culinairekuchařské uměníart de déplacementfree running

Vyskytuje se v

décoratif: arts décoratifsumělecká řemesla

dramatique: art dramatiquedramatické umění

noble: noble artbox

objet: objet d'artumělecký předmět

ouvrage: ouvrages d'artsilniční a železniční stavby

chasse: art de la chasselovectví

conceptuel: art conceptuelkonceptuální umění

concret: art concretkonkrétní umění

graphique: arts graphiquespolygrafie

manufacture: École centrale des arts et manufacturesVysoká škola průmyslová

métier: École des arts et métiersvysoká škola průmyslová

naïf: art naïfnaivní umění

nouveau: art nouveausecese

plastique: arts plastiquesvýtvarná umění

pour: l'art pour l'artumění pro umění

pur: art purčisté umění

cinématographique: art cinématographiquefilmové umění

fleurir: À cette époque les arts fleurissaient.V té době umění vzkvétala.

bojový: bojová uměníarts martiaux

dílo: umělecké díloœuvre d'art

herecký: herecké uměníart du comédien

krásný: krásná uměníbeaux-arts

kuchařský: kuchařské uměníart culinaire

kulinářský: kulinářské uměníart culinaire

múzický: Akademie múzických uměníAcadémie des Arts du Spectacle

naivní: výtv. naivní uměníart naïf

pro: lit. umění pro uměníl'art pour l'art

předmět: umělecký předmětobjet d'art

řemeslo: umělecká řemeslaarts décoratifs

sklář: umělecký sklářverrier (d'art)

stavba: silniční a železniční stavbyouvrages d'art

škola: uměleckoprůmyslová školaécole des arts décoratifs

umění: výtvarná uměníarts plastiques

umění: dějiny uměníhistoire de l'art

umění: kuchařské uměníart culinaire

výtvarný: výtvarná uměníarts plastiques, Beaux-Arts

výtvarný: Akademie výtvarných uměníAcadémie des Beaux-Arts