Hlavní obsah

art [aʀ]

Podstatné jméno mužské

  1. uměníarts m pl plastiquesvýtvarná umění
  2. dovednost, řemeslo, uměníart culinairekuchařské uměníart de déplacementfree running

Vyskytuje se v

décoratif: arts décoratifsumělecká řemesla

dramatique: art dramatiquedramatické umění

noble: noble artbox

objet: objet d'artumělecký předmět

ouvrage: ouvrages d'artsilniční a železniční stavby

chasse: art de la chasselovectví

conceptuel: art conceptuelkonceptuální umění

concret: art concretkonkrétní umění

graphique: arts graphiquespolygrafie

manufacture: École centrale des arts et manufacturesVysoká škola průmyslová

métier: École des arts et métiersvysoká škola průmyslová

naïf: art naïfnaivní umění

nouveau: art nouveausecese

plastique: arts plastiquesvýtvarná umění

pour: l'art pour l'artumění pro umění

pur: art purčisté umění

cinématographique: art cinématographiquefilmové umění

fleurir: À cette époque les arts fleurissaient.V té době umění vzkvétala.

bojový: arts martiauxbojová umění

dílo: œuvre d'artumělecké dílo

herecký: art du comédienherecké umění

krásný: beaux-arts krásná umění

kuchařský: art culinairekuchařské umění

kulinářský: art culinairekulinářské umění

múzický: Académie des Arts du SpectacleAkademie múzických umění

naivní: art naïfvýtv. naivní umění

pro: l'art pour l'artlit. umění pro umění

předmět: objet d'artumělecký předmět

řemeslo: arts décoratifsumělecká řemesla

sklář: verrier (d'art)umělecký sklář

stavba: ouvrages d'artsilniční a železniční stavby

škola: école des arts décoratifsuměleckoprůmyslová škola

umění: arts plastiquesvýtvarná umění

výtvarný: arts plastiques, Beaux-Arts výtvarná umění

art: arts plastiquesvýtvarná umění