Hlavní obsah

agissant [aʒisɑ̃ˌ ɑ̃t]

Odvozená slova

agir

Vyskytuje se v

agir: il s'agitde qqch jedná se, běží, jde o co

conséquence: agir en conséquencepodle toho jednat

contrainte: agir sous la contraintejednat pod nátlakem

décision: agir avec décisionjednat rázně

désinvolture: agir avec désinvolturejednat nenuceně

étourderie: agir avec/par étourderiejednat zbrkle/lehkomyslně/nerozvážně

intérêt: agir dans l'intérêt de qqnjednat v čím zájmu

agir: Le moment est venu d'agir.Nadešla chvíle jednat.

dessous: agir en dessousjednat pokrytecky

idée: agir à son idéejednat po svém

lui: Il a agi de lui-même.Jednal na vlastní pěst.

jednání: způsob jednánímanière d'agir

jednat: jednat z donuceníagir sous la menace

jednat se: Jedná se o co.Il s'agit de qqch.

jednat se: Jedná se o to, aby.Il s'agit de faire qqch.

lehkomyslně: jednat lehkomyslněagir avec étourderie

okolek: jednat bez okolkůagir sans détours/ambages/manières/chichis

rozhodně: jednat rozhodněagir avec détermination

rozmysl: jednat bez rozmysluagir sans réfléchir/délibération

společně: jednat společně s kým v dohoděagir concurremment avec qqn

uvolněně: jednat uvolněněagir avec désinvolture

zbrkle: jednat zbrkleagir par étourderie

jít: O co jde?De quoi s'agit-il ?

jít: Jde o to, že...Il s'agit de/que qqch, de faire qqch...

o: O co běží?, O co jde?De quoi s'agit-il ?

proti: jednat proti komu/čemuagir contre qqn/qqch

proti: být sám proti soběagir contre ses propres intérêts

servítek: nebrat si servítkyagir sans ménagement, ne pas mettre de gants, v řeči ne pas mâcher ses mots, parler sans ambages