Hlavní obsah

agissant [aʒisɑ̃ˌ ɑ̃t]

Odvozená slova

agir

Vyskytuje se v

conséquence: agir en conséquencepodle toho jednat

contrainte: agir sous la contraintejednat pod nátlakem

décision: agir avec décisionjednat rázně

désinvolture: agir avec désinvolturejednat nenuceně

étourderie: agir avec/par étourderiejednat zbrkle/lehkomyslně/nerozvážně

intérêt: agir dans l'intérêt de qqnjednat v čím zájmu

dessous: agir en dessousjednat pokrytecky

idée: agir à son idéejednat po svém

lui: Il a agi de lui-même.Jednal na vlastní pěst.

jednání: manière d'agirzpůsob jednání

jednat: agir sous la menacejednat z donucení

jednat se: Il s'agit de qqch.Jedná se o co.

lehkomyslně: agir avec étourderiejednat lehkomyslně

okolek: agir sans détours/ambages/manières/chichisjednat bez okolků

rozhodně: agir avec déterminationjednat rozhodně

rozmysl: agir sans réfléchir/délibérationjednat bez rozmyslu

společně: agir concurremment avec qqnjednat společně s kým v dohodě

uvolněně: agir avec désinvolturejednat uvolněně

zbrkle: agir par étourderiejednat zbrkle

jít: De quoi s'agit-il ?O co jde?

o: De quoi s'agit-il ?O co běží?, O co jde?

proti: agir contre qqn/qqchjednat proti komu/čemu

servítek: agir sans ménagement, ne pas mettre de gants, v řeči ne pas mâcher ses mots, parler sans ambagesnebrat si servítky

agir: il s'agitde qqch jedná se, běží, jde o co