Hlavní obsah

intérêt [ε̃teʀε]

Vyskytuje se v

intérêt: intérêtsúčast, podíl finanční, materiální

taux: taux d'intérêtúroková míra/sazba

digne: digne d'intérêtpozoruhodný

épouser: épouser les intérêts de qqnhájit čí zájmy jako svoje vlastní

moratoire: les intérêts moratoiresúroky z prodlení

nominal: taux d'intérêt nominalnominální úroková sazba

demander: demander des dommages-intérêtsžádat náhradu škody

échoir: intérêts à échoirsplatné úroky

public: intérêt publicveřejný zájem

míra: taux d'intérêtekon. úroková míra

půjčka: prêt sans intérêtekon. bezúročná půjčka

střet: conflit d'intérêtspráv. střet zájmů

úrok: hors intérêtbez úroku

veřejný: intérêt publicveřejný zájem

zájem: dans l'intérêt généralv obecném zájmu

žaloba: demande de dommages-intérêtsžaloba o náhradu škody

úrokový: taux d'intérêtúroková sazba

hrát si: ne s'occuper que de ses propres intérêtshrát si na svém vlastním písečku

proti: agir contre ses propres intérêtsbýt sám proti sobě