Hlavní obsah

сре́дство

Vyskytuje se v

стесня́ться: neomezovat se v prostředcíchне стесня́ться в сре́дствах

мо́ющий: čisticí prostředekмо́ющее сре́дство

потого́нный: diaforetika, potopudné prostředkyпотого́нные сре́дства

противозача́точный: antikoncepceпротивозача́точные сре́дства

слаби́тельный: projímadloслаби́тельное (сре́дство)

управле́ние: řízení motorového vozidlaуправле́ние тра́нспортным сре́дством

бессо́нница: prostředek proti nespavostiсре́дство от бессо́нницы

мочего́нный: močopudné prostředkyмочего́нные сре́дства

цель: Účel světí prostředky.Цель опра́вдывает сре́дства.

donucovací: donucovací prostředkyпринуди́тельные сре́дства

dopravní: dopravní prostředkyтра́нспортные сре́дства

hromadný: hromadné sdělovací prostředkyсре́дства ма́ссовой информа́ции

komunikace: prostředky masové komunikaceсре́дства ма́ссовой коммуника́ции

líčidlo: líčidlaкосмети́ческие сре́дства

mycí: mycí prostředekмо́ющее сре́дство

náklad: na čí nákladyна чьи сре́дства

opravný: práv. opravný prostředekсре́дство правово́й защи́ты

programový: výp. programové vybavení počítačeпрогра́ммные сре́дства компью́тера

prostředek: dopravní prostředkyсре́дства передвиже́ния/тра́нспорта

proti: farm. prostředek proti bolestemболеутоля́ющее сре́дство

sdělovací: sdělovací prostředkyсре́дства ма́ссовой информа́ции, масс-ме́диа

voda: ústní vodaвода́/сре́дство для полоска́ния рта

vozidlo: motorové vozidloмехани́ческое тра́нспортное сре́дство

antikoncepční: antikoncepční prostředkyпротивозача́точные сре́дства, контрацепти́вы

čisticí: čisticí prostředekмо́ющее сре́дство

dezinfekční: dezinfekční prostředekдезинфици́рующее сре́дство

expresivní: expresivní vyjadřovací prostředkyэкспресси́вные сре́дства ре́чи

jednostopý: jednostopé vozidloдвухколёсное тра́нспортное сре́дство

majetný: majetný člověkчелове́к со сре́дствами

nedostatek: nedostatek prostředkůотсу́тствие средств

pociťovat: pociťovat nedostatek finančních prostředkůиспы́тывать недоста́ток фина́нсовых средств

podpůrný: podpůrné prostředky doping ap.вспомога́тельные сре́дства, стимуля́торы

posyp: zimní chemický posypпротивогололёдные хими́ческие сре́дства

povzbuzující: povzbuzující prostředekвозбужда́ющее сре́дство

prací: prací prostředekстира́льное сре́дство

přidělení: přidělení prostředků na okružní silniciвыделе́ние средств на кольцеву́ю автодоро́гу

účelný: účelné využití prostředkůрациона́льное испо́льзование средств

uspávací: uspávací prostředekснотво́рное (сре́дство)

vyjadřovací: vyjadřovací prostředekвырази́тельное сре́дство

žít: žít si nad poměryжить не по сре́дствам

poměr: žít si nad poměryжить не по сре́дствам

účel: Účel světí prostředky.Цель опра́вдывает сре́дства.

сре́дство: peníze, finance, finanční zdrojeсре́дства