Hlavní obsah

слух

Podstatné jméno, rod mužský

  1. sluch jeden ze smyslů
  2. sluch hudební
  3. přen.fáma, klep, zvěstпошли́ слу́хи, что...proslýchá se, že...

Podstatné jméno, rod mužský

  1. ни слу́ху ни ду́ху о ком/чём hovor.ani vidu, ani slechu o kom/čem

Vyskytuje se v

преврати́ться: být jedno uchoпреврати́ться в слух

слух: ani vidu, ani slechu o kom/čemни слу́ху ни ду́ху о ком/чём

идти́: Říká se..., Šíří se fámy...Иду́т слу́хи...

музыка́льный: hudební sluchмузыка́льный слух

ни: ani vidu, ani slechu po kom/čemни слу́ху, ни ду́ху от кого/чего

узна́ть: doslechnout seузна́ть по доше́дшим слу́хам

ходи́ть: Šíří se řeči.Хо́дят слу́хи.

чу́вство: zrak/sluch/čich/hmat/chuť чу́вство зре́ния/слу́ха/обоня́ния/осяза́ния/вку́са

absolutní: hud. absolutní sluchабсолю́тный слух

sluch: hudební sluchмузыка́льный слух

sluchový: anat. sluchový orgánо́рган слу́ха

snůška: snůška pomluvнагроможде́ние слу́хов

ústrojí: zrakové/chuťové/sluhové ústrojíо́рганы зре́ния/вку́са/слу́ха

kolovat: kolují zvěsti, že...хо́дят слу́хи, что...

postižení: zrakové/sluchové postiženíнаруше́ние зре́ния/слу́ха

postižený: zrakově/sluchově postiženýчелове́к с наруше́нием зре́ния/слу́ха

rozkřiknout se: rozkřiklo se, že...пошли́/разнесли́сь слу́хи, что...

řeč: Šíří se řeči.Хо́дят слу́хи.

šuškat: Šušká se, že...Хо́дят слу́хи, что...

slech: ani vidu ani slechuни слу́ху ни ду́ху

vid: ani vidu ani slechuни слу́ху ни ду́ху

zpráva: kolují zprávy, že...но́сятся слу́хи, что...

дух: (není) ani vidu, ani slechu po komни ду́ху, ни слу́ху о ком