Hlavní obsah

связь

Vyskytuje se v

связь: kontakty, známost, protekceсвя́зи

моби́льный: mobilní síť моби́льная связь

междугоро́дный: meziměstské telefonní spojeníмеждугоро́дная телефо́нная связь

телефа́ксный: faxové spojeníтелефа́ксная связь

důstojník: styčný důstojníkофице́р свя́зи

dvojný: chem. dvojná vazbaдвойна́я связь

konferenční: konferenční hovorконфере́нц-звоно́к, конфере́нц-связь

mobilní: mobilní síťсеть со́товой свя́зи

návaznost: v návaznosti na coв увя́зке, в связи́ с чем

pohlavní: pohlavní stykполова́я связь, полово́й акт

poměr: mít poměr s kýmбыть в свя́зи с кем

porucha: porucha spojeníнаруше́ние свя́зи

styčný: styčný důstojníkофице́р свя́зи

styk: oddělení pro styk s veřejnostíотде́л по свя́зям с обще́ственностью

technika: sdělovací technikaте́хника свя́зи

vazba: iontová/polární/vodíková vazbaио́нная/поля́рная/водоро́дная связь

zpětný: zpětná vazbaобра́тная связь

homosexuální: homosexuální vztahгомосексуа́льная связь

intimní: Mají intimní poměr.Они́ нахо́дятся в инти́мной свя́зи.

kontakt: přerušit kontakt s rodinouпрерва́ть связь с семьёй

mobil: Budu na mobilu.Бу́ду на свя́зи.

obnovit: obnovit styky s kýmвозобнови́ть свя́зи с кем

přerušit: přerušit stykyпорва́ть свя́зи

souvislost: v jaké souvislosti?в како́й свя́зи?

spoj: dálkové spojeли́нии да́льней свя́зи

spojitost: ve spojitosti s čímв свя́зи с чем

бессою́зный: bezpředložkové spojeníбессою́зная связь