Hlavní obsah

пресс

Podstatné jméno, rod mužský

  1. lis фина́нсовый прессfinanční tíseň
  2. těžítko

Vyskytuje se v

пре́сса: bulvár, bulvární tiskжёлтая пре́сса

спи́кер: tiskový mluvčíпресс-спи́кер

центр: tiskové střediskoпресс-це́нтр

да́йджест: přehled tisku, výběr z tiskuда́йджест пре́ссы

bulvární: bulvární tiskжёлтая/бульва́рная пре́сса

hydraulický: hydraulický lis/zvedákгидравли́ческий пресс/домкра́т

mluvčí: tiskový mluvčíпресс-секрета́рь

pákový: tech. pákový mechanismus/lisрыча́жный механи́зм/пресс

prezident: mluvčí prezidentaпресс-секрета́рь президе́нта

středisko: tiskové střediskoпресс-це́нтр

tisk: bulvární tiskжёлтая пре́сса

tiskový: tiskový mluvčíпресс-секрета́рь

zpráva: oficiální tisková zprávaофициа́льный пресс-рели́з

centrum: tiskové centrumпресс-це́нтр

kancelář: tisková kancelářпресс-бюро́, информацио́нное аге́нтство

konference: svolat tiskovou konferenciсозва́ть пресс-конфере́нцию

lis: vinařský lisвиногра́дный пресс

proběhnout: Tiskem proběhla zajímavá zpráva.В пре́ссе мелькну́ло интере́сное сообще́ние.

prohlášení: oficiální tiskové prohlášeníофициа́льный пресс-рели́з

tajemník: tiskový tajemníkпресс-секрета́рь

пресс: finanční tíseň фина́нсовый пресс