Hlavní obsah

центр

Podstatné jméno, rod mužský

  1. быть в це́нтре внима́ния být středem pozornosti

Vyskytuje se v

центр: быть в це́нтре внима́нияbýt středem pozornosti

перината́льный: перинатальный центрcentrum prenatální péče

торго́вый: торго́вый це́нтрobchodní dům

centrum: речево́й центрanat. centrum řeči

krizový: кри́зисный центрkrizové centrum

nákupní: торго́вый центр, шо́пинг-центрnákupní centrum

pozornost: в це́нтре внима́нияve středu pozornosti

střed: центр окру́жностиgeom. střed kružnice

středisko: пресс-це́нтрtiskové středisko

úřad: би́ржа труда́, бюро́ по трудоустро́йству, центр за́нятностиúřad práce

zábavní: развлека́тельный центрzábavní centrum

katastrální: када́стровый центрkatastrální úřad

klientský: клие́нтский це́нтр/но́мерklientské centrum/číslo

motorický: дви́гательный центрanat. motorické centrum

škola: шко́ла иностра́нных языко́в, языково́й центрjazyková škola

ústředí: зри́тельный/не́рвный центрanat. zrakové/nervové ústředí

zákazník: клие́нтский центрoddělení péče o zákazníky