Hlavní obsah

zájem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pozornost) das Interesseprojevit zájem o koho/coInteresse an j-m/etw. zeigenJe v tvém zájmu, aby ...Es liegt in deinem Interesse, dass ...
  2. (záliba) das Interesse, das Hobby, die Vorliebemít zájem o uměníInteresse an Kunst haben

Vyskytuje se v

menšinový: menšinový zájemdas Minderheitsinteresse

popředí: být v popředí zájmuim Vordergrund des Interesses sein

centrum: stát v centru zájmuim Zentrum des Interesses stehen

čistě: čistě vědecký zájemrein wissenschaftliches Interesse

evokovat: evokovat zájemInteresse hervorrufen

hraný: hraný zájemgespieltes Interesse

periferie: být na periferii zájmůam Rande der Interessen stehen

veřejný: jednat ve veřejném zájmuim öffentlichen Interesse handeln

zájem: projevit zájem o koho/coInteresse an j-m/etw. zeigen