Hlavní obsah

tausend

Číslovka

  1. tisíctausend Kilometertisíc kilometrůviel(e) tausend Zuschauertisíce diváků
  2. hovor.tisíc, moctausend Ausreden habenmít tisíc výmluvTausend Dank!Tisíceré díky!

Vyskytuje se v

zu: po tisícíchzu Tausenden

reißen: roztrhat košili na tisíc cárůdas Hemd in tausend Fetzen reißen

nadmořský: geogr. v nadmořské výšce tisíc metrůin einer Höhe von tausend Metern über dem Meeresspiegel

plus: Vydělává plus minus deset tisíc korun.Er verdient plus-minus zehn Tausend Kronen.

rozletět se: Talíř se rozletěl na kusy.Der Teller ist in (tausend) Stücke zersprungen.

uspořit: Každý měsíc uspoří pět tisíc.Er spart monatlich fünf Tausend.

poznat: V nouzi poznáš přítele.Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.

přítel: V nouzi poznáš přítele.Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.

tausend: tisíc kilometrůtausend Kilometer