Hlavní obsah

nesprávný

Přídavné jméno

  1. (chybný, špatný) unrichtig, falsch, fehlerhaftnesprávný výpočetfalsche Berechnungnesprávné řešenífalsche Lösung
  2. (nevhodný, nepatřičný) unpassendnesprávná připomínkaunpassende Bemerkung

Vyskytuje se v

chvíle: ve správnou chvílizum richtigen Zeitpunkt

správní: správní radader Verwaltungsrat

správný: správná míraein rechtes Maß

správný: správný chlapein richtiger Kerl

natrénovat: natrénovat si správnou výslovnostsich die richtige Aussprache antrainieren

orgán: státní/správní/výkonné orgánydie Staatsorgane/Verwaltungsorgane/Exekutivorgane

předpoklad: správný/nesprávný předpokladrichtige/falsche Voraussetzung

přízvuk: vyslovit se správným přízvukemmit richtigem Akzent aussprechen

správný: správné děvčeein tolles Mädchen

stravovací: správné stravovací návykyrichtige Ernährungsgewohnheiten

tip: Tvůj tip byl tentokrát správný.Dein Tipp war diesmal richtig.

veskrz: zvolit veskrze správný postupeine durchweg richtige Vorgehensweise wählen

vyhláška: vládní/správní vyhláškadie Regierungsverordnung/Verwaltungsverordnung

výpočet: správný výpočetkorrekte Berechnung

vystihnout: vystihnout správný okamžikeinen günstigen Augenblick erfassen

konec: uchopit co za správný konecetw. am richtigen Ende anfassen

muž: správný muž na správném místěder rechte Mann am rechten Platz

správný: ve správný čas na správném místězur rechten Zeit am rechten Ort