Hlavní obsah

nelidský

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

lidský: lidská bytostdas Menschenwesen

lidský: lidská právadie Menschenrechte

liga: Liga pro lidská právadie Liga für Menschenrechte

ochránce: ochránce lidských právder Menschenrechtsverteidiger

právo: lidská právadie Menschenrechte

bojovník: bojovník za lidská právader Kämpfer für die Menschenrechte

bytí: lidské bytímenschliches Sein

chybovat: Chybovat je lidské.Irren ist menschlich.

kostra: anat. lidská/zvířecí kostramenschliches Skelett/das Tierskelett

kvalita: lidské kvality.Er hat menschliche Qualitäten.

lidský: lidské tělomenschlicher Körper

lidský: lidská prácedie menschliche Arbeit

lidský: lidské zacházenímenschlicher Umgang/menschliche Behandlung

mluva: lidská mluvadie menschliche Sprache

ochraňovat: ochraňovat lidská právadie Menschenrechte schützen

organismus: lidský organismusder menschliche Organismus

potenciál: lidský potenciálmenschliches Potenzial

povaha: lidská povahadie menschliche Natur

příbytek: lidské příbytkymenschliche Behausungen

reprodukovat: Viry se reprodukují v lidském těle.Die Viren reproduzieren sich im Menschenkörper.

slabost: lidská slabostmenschliche Schwäche

úmluva: úmluva o lidských právechdie Menschenrechtskonvention

výkal: lidské/zvířecí výkalymenschliche/tierische Exkremente

lidský: Chybovat je lidské.Irren ist menschlich.

síla: co je nad lidské sílyetw. geht über Menschenkräfte