Hlavní obsah

durchschneiden

Vyskytuje se v

unter: být pod průměremunter dem Durchschnitt liegen

Durchschnitt: v průměru, průměrněim Durchschnitt

průměr: v průměruim Durchschnitt

lepší: tvořit lepší průměreinen besseren Durchschnitt bilden

odlišovat se: odlišovat se od průměrusich vom Durchschnitt unterscheiden

přestřihnout: přestřihnout nitden Faden durchschneiden

vyčnívat: Jeho výsledky vyčnívají nad průměr.Seine Leistungen ragen über den Durchschnitt hinaus.

vyniknout: vyniknout nad průměrüber den Durchschnitt hervorragen

páska: publ. přestřihnout páskudas Band durchschneiden

durchschneiden: Překrojila jsem chleba v půlce.Ich habe das Brot in der Mitte durchgeschnitten.