Hlavní obsah

Durchschnitt

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. průměr střední hodnotaim Durchschnittv průměru, průměrněden Durchschnitt ermitteln/errechnenvypočítat průměr
  2. odb.průřez tělesa ap.

Vyskytuje se v

unter: unter dem Durchschnitt liegenbýt pod průměrem

Durchschnitt: im Durchschnittv průměru, průměrně

průměr: im Durchschnittv průměru

lepší: einen besseren Durchschnitt bildentvořit lepší průměr

odlišovat se: sich vom Durchschnitt unterscheidenodlišovat se od průměru

přestřihnout: den Faden durchschneidenpřestřihnout nit

vyčnívat: Seine Leistungen ragen über den Durchschnitt hinaus.Jeho výsledky vyčnívají nad průměr.

vyniknout: über den Durchschnitt hervorragenvyniknout nad průměr

páska: das Band durchschneidenpubl. přestřihnout pásku

durchschneiden: Ich habe das Brot in der Mitte durchgeschnitten.Překrojila jsem chleba v půlce.