Hlavní obsah

dovolená

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (uvolnění ze zaměstnání) der Urlaub, die Urlaubszeitmateřská/studijní dovolenáder Mutterschaftsurlaub/Studienurlaubrodičovská dovolenádie Elternzeit
  2. (rekreace) der Urlaubjet na dovolenouin Urlaub fahren

Vyskytuje se v

celozávodní: celozávodní dovolenáder Betriebsurlaub

délka: délka dovolenédie Urlaubsdauer

dovolený: tech. dovolené napětízugelassene Spannung

mateřský: nastoupit mateřskou dovolenouden Mutterschaftsurlaub antreten

nástup: nástup na dovolenouder Urlaubsantritt

dobrat: Musím si dobrat dovolenou.Ich muss meine Urlaubstage aufbrauchen.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.

milostivý: milostivé dovolení/odpuštěnígnädige Erlaubnis/Verzeihung

na: být na dovolenéauf Urlaub sein

nepohodnout se: Nepohodli se kvůli dovolené.Sie haben sich wegen des Urlaubs überworfen.

pochvalovat (si): pochvalovat si letní dovolenousich über den Sommerurlaub lobend aussprechen

polovina: Má dovolenou od poloviny září.Sie hat ab Mitte September Urlaub.

procestovat: Procestovali celou dovolenou.Sie sind den ganzen Urlaub durchgereist.

představit se: Dovolte, abych se představil.Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.

rychlost: nejvyšší dovolená rychlostzulässige Höchstgeschwindigkeit

řádný: řádná dovolenáordentlicher/regulärer Urlaub

sbalit: sbalit věci na dovolenouSachen für den Urlaub zusammenpacken

spořit: spořit na letní dovolenoufür den Sommerurlaub sparen

stonat: Nemůžu si dovolit stonat.Ich kann mir nicht leisten, krank zu sein.

vrátit se: vrátit se z dovolenéaus dem Urlaub zurückkommen

výjimečně: co dovolit jen výjimečněetw. nur ausnahmsweise erlauben

vyrabovat: Dovolená mi vyrabovala konto.Der Urlaub hat mein Konto geplündert.

zahraničí: dovolená v zahraničíein Urlaub im Ausland

znechutit: Průvodce nám znechutil celou dovolenou.Der Reiseleiter verekelte uns den ganzen Urlaub.

dovolená: mateřská/studijní dovolenáder Mutterschaftsurlaub/Studienurlaub