Hlavní obsah

budit

Vyskytuje se v

hrůza: nahánět/budit hrůzuEntsetzen einflößen/erwecken

jak: buď jak buďjedenfalls

pře: Nebuďte ve při!Streitet euch nicht!

bázlivý: Nebuď tak bázlivý.Sei nicht so ängstlich.

blázen: Nebuď blázen!Sei kein Narr!

buď: Buď já, nebo on!Entweder ich oder er!

dobrý: Buď tak dobrý!Sei so gut!

hodný: Buďte tak hodný a řekněte mi...Seien Sie so nett und sagen Sie mir...

jednotný: Buďte jednotní.Seid einig!

nafoukaný: Nebuď nafoukaný!Sei nicht eingebildet!

nenasytný: Nebuď tak nenasytný!Sei nicht so unersättlich!

poslušný: Buď poslušný!Sei gehorsam!

potichu: Buď chvíli potichu!Sei kurz still!

ticho: Buď ticho.Sei still!, Ruhe!

tiše: Buďte tiše!Seid still!

veřejný: budit veřejné pohoršeníöffentliches Ärgernis erregen

vítat: Buďte vítán!Seien Sie willkommen!

zticha: Buď zticha!Sei still!

dobrota: Buď té dobroty...Sei so gut ...

artig: Sei artig!Buď poslušný!

borniert: Sei doch nicht so borniert!Nebuď přece tak zabedněný!

entweder: Er kommt entweder heute oder morgen.Buď přijde dnes, nebo zítra.

still: Sei still!Buď tiše!

tolerant: Sei gegen andere/gegenüber anderen tolerant!Buď k ostatním tolerantní!

unbesorgt: Seien Sie unbesorgt!Buďte bez starosti!

entweder: Entweder alles oder nichts!Buď všechno, nebo nic!

entweder: Entweder jetzt oder nie(mals)!Buď teď, nebo nikdy!