Hlavní obsah

voda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (H2O) acqua fpitná vodaacqua potabileužitková/tekoucí/minerální vodaacqua non potabile/corrente/mineralesladká/slaná vodaacqua dolce/salatapo vodě cestovat ap.sull'acquapod vodousotto l'acquadovolená u vodyvacanza balneare
  2. (přípravek) acqua f, lozione fústní vodacollutorio mvoda po holenídopobarba mpleťová vodalozione f viso

Vyskytuje se v

balený: balená vodaacqua confezionata

borový: borová vodaacqua borica

čistírna: čistírna odpadních vodimpianto di depurazione (delle acque reflue)

destilovaný: destilovaná vodaacqua distillata

dešťový: dešťová vodaacqua piovana

holení: voda po holení(lozione) dopobarba

kolínský: kolínská (voda)acqua di colonia

mořský: mořská vodaacqua di mare

mýdlový: mýdlová vodaacqua saponata

nabírat: nabírat vodu potápějící se loďfare acqua

odpadní: odpadní vodyacque reflue/nere/luride

pitný: pitná vodaacqua potabile

plodový: med. plodová vodaliquido amniotico

podzemní: podzemní vodaacqua sotterranea

povrchový: geol. povrchová vodaacqua superficiale

pramenitý: pramenitá vodaacqua di sorgente/sorgiva

přistání: přistání na hladině/do vody modulu ap.ammaraggio

přistát: přistát na hladině/do vody modul ap.ammarare

rozpustný: rozpustný ve voděsolubile in acqua, idrosolubile

skok: skoky do vodytuffi

skokan: skokan do vodytuffatore

sladký: sladká vodaacqua dolce

slaný: slaná voda mořskáacqua salata

spodní: spodní vodaacqua sotterranea

svěcený: svěcená vodaacqua benedetta

tlak: tlak vzduchu/vodypressione di aria /acqua

toaletní: toaletní vodaeau de toilette, acqua da toilette

úprava: (chemická) úprava vodytrattamento (chimico) delle acque

úpravna: úpravna vodyčistička impianto di depurazione (delle acque), domácí vodárna impianto idrico

ústní: ústní vodacollutorio

užitkový: užitková vodaacqua non potabile

zásobárna: zásobárna vodyserbatoio di acqua

zdroj: vodní zdroj, zdroj vodysorgente d'acqua

živý: živá vodaacqua viva

čerpat: čerpat vodu ze studnytirare l'acqua dal pozzo

hučivý: Voda vydávala hučivý zvuk.L'acqua emetteva un rumore scrosciante.

k, ke, ku: Voda jí sahala k pasu.L'acqua le arrivava fino alla vita.

lámat se: Sluneční paprsky se ve vodě lámou.I raggi del sole si rifrangono nell'acqua.

lít: Lil vodu do sklenicVersava l'acqua nei bicchieri.

lomit se: Ve vodě se světlo lomí.La luce nell'acqua si rifrange.

mnoho: příliš mnoho vodytroppa acqua

mrznout: Voda mrzne při teplotě...L'acqua (si) congela a...

napít se: Napij se trochu vody.Bevi un poco di acqua.

nasypat: Nasypejte těstoviny do vody.Mettete la pasta nell'acqua.

natočit: natočit trochu vody do skleničkymettere un poco di acqua nel bicchiere

odebraný: odebraný vzorek vodycampione di acqua prelevato

odmočit: Nechte odmočit v mýdlové vodě.Lasciate in ammollo con acqua e sapone.

opadat: Voda už opadá.L'acqua comincia ad abbassarsi.

prosáknout: Voda prosákla zdmi.L'acqua si è infiltrata nei muri.

protrhnout: Voda protrhla hráz.L'acqua ha sfondato la diga.

s, se: kbelík s vodousecchio d'acqua

sahat: Voda mu sahala po kolena.L'acqua gli arrivava fino alle ginocchia.

stoupat: Voda dále stoupá.L'acqua continua a salire.

trpět: Trpí nedostatkem vody.Soffre della mancanza d'acqua.

vodovod: voda z vodovoduacqua del rubinetto

vytáhnout: Vytáhl ho z vody.L'ha tirato fuori dall'acqua.

zavřít: zavřít vodu/kohoutekchiudere l'acqua/il rubinetto

ryba: být jako ryba ve voděsentirsi come un pesce nell'acqua

tichý: Tichá voda břehy mele.Acqua cheta fa pantano e feta.

acqua: teplá/studená vodaacqua calda/fredda

acqueo: komorová vodaanat. umore acqueo

addolcire: změkčit voduaddolcire l'acqua

addolcitore: změkčovač vodyaddolcitore d'acqua

amniotico: plodová vodaliquido amniotico

benedetto: svěcená vodaacqua benedetta

bollente: vařící vodaacqua bollente

buttare: hodit na zem/do vodybuttare in terra/acqua

caffè: káva s větším množstvím vodycaffè lungo

calcareo: vápenitá vodaacqua calcarea

calce: vápenná vodaacqua di calce

caldo: teplá vodaacqua calda

campato: postavený na vodě argumenty ap.přen. campato in aria

ciclo: koloběh vodyciclo dell'acqua

clorato: chlorovaná vodaacqua clorata

distillato: destilovaná vodaacqua distillata

diversione: odvádění vody jiným korytemdiversione delle acque

falda: podzemní vodageol. falda acquifera

fermo: stojatá vodaacqua ferma

filo: pramínek vodyfilo d'acqua

freddo: studená vodaacqua fredda

frizzante: perlivá vodaacqua frizzante

immersione: křest ponořením do vodybattesimo per immersione

incorporare: vmíchat vápno do vodyincorporare la calce all'/nell' acqua

lavaggio: čištění ve vodě/na sucholavaggio in acqua/a secco

lozione: voda po holenílozione dopobarba

lungo: káva s větším množstvím vodycaffè lungo

nitido: průzračná vodaacqua nitida

parto: porod do vodyparto in acqua

passaggio: průtok vodypassaggio d'acqua

perdita: únik plynu/vodyperdita di gas/acqua

pescare: lovit v kalných vodáchpescare nel torbido

piovano: dešťová vodaacqua piovana

potabile: užitková vodaacqua non potabile

raffreddamento: chlazení vodou/vzduchemraffreddamento ad acqua/aria

refluo: odpadní vodyacque reflue

reggersi: držet se na hladině/nad vodoureggersi a galla

resistente: vodě odolný, voděvzdornýresistente all'acqua

rifiuto: odpadní/splaškové vodyacque di rifiuto

rubinetto: voda z vodovoduacqua del rubinetto

salato: slaná voda i mořskáacqua salata

santo: svěcená vodaacqua santa

saponato: mýdlová vodaacqua saponata

secchio: kbelík vodysecchio di acqua

solubile: rozpustný ve voděsolubile in acqua

sorgente: pramenitá vodaacqua di sorgente

superficiale: povrchová vodageol. acque superficiali

toilette: toaletní vodaeau de toilette

torbido: lovit v kalných vodáchpescare nel torbido

tuffo: skočit do vody, přen. jít se vykoupat, jít si zaplavat do moře ap.fare un tuffo

umore: komorová voda očníanat. umor(e) acqueo

uscire: vypustit vodu z čehofar uscire l'acqua da qc

abbassarsi: Voda už opadá.L'acqua comincia ad abbassarsi.

colare: Ze sudu teče voda., Sud teče.La botte cola acqua.

grondare: Ze střechy crčela voda.L'acqua grondava dal tetto.

orrore: K vodě má odpor.L'acqua gli fa orrore.

voda: pitná vodaacqua potabile