Hlavní obsah

hrubý

Přídavné jméno

  1. (povrch, struktura ap.) ruvido/-a(zrna ap.) grosso/-a(hrubozrnný) di grana grossa
  2. (přibližný, neúplný) approssimat(iv)o/-a(bez podrobností ap.) sommario/-a(opracování ap.) grezzo/-a(látka ap. též) grossolano/-ahrubý odhadstima approssimativav hrubých rysech nastínit ap.a grandi lineehrubá verze textu ap.abbozzo m, brutta f (copia)stav. hrubá stavbarustico m
  3. (částka) lordo/-ahrubý domácí produktprodotto interno lordo, zkr. PILhrubý příjem/ziskreddito/utile lordo
  4. (nezdvořilý) villano/-a(obhroublý) grossolano/-a(vulgární) volgare
  5. (pochybení ap.) grossolano/-a(závažný) grave, serio/-ahrubá chybaerrore grossolano

Vyskytuje se v

brok: hrubé brokypallettoni

obrys: načrtnout co v hrubých obrysechabbozzare qc, delineare qc

odhad: hrubý odhadvalutazione approssimativa

produkt: ekon. hrubý domácí produkt, HDPProdotto Interno Lordo, zkr. PIL

produkt: ekon. hrubý národní produkt, HNPProdotto Nazionale Lordo, zkr. PNL

zisk: hrubý/čistý ziskprofitto lordo/netto