Hlavní obsah

cítění

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

bezpečně: cítit se bezpečněsentirsi al sicuro

cítit: být cítitzapáchat odorare, i příjemně po čem sapere di qc

intuitivně: intuitivně (vy)cítit cointuire qc

méněcenně: cítit se/připadat si méněcenněsentirsi inferiore

nesvůj: cítit se nesvůjsentirsi a disagio, non sentirsi a proprio agio

osaměle: cítit se osamělesentirsi solo/-a

potřeba: cítit naléhavou potřebu udělat cosentire un bisogno urgente di fare qc

svěže: cítit se svěžesentirsi fresco

trapně: cítit se trapněsentirsi imbarazzato/in imbarazzo

zdrchaně: cítit se zdrchaněsentirsi giù

cítit se: Jak se cítíš?Come ti senti?

nejistě: cítit se nejistěsentirsi insicuro

svobodně: cítit se svobodněsentirsi libero/-a

pes: hovor. cítit se pod psasentirsi da cani

zmlácený: cítit se jako zmlácenýavere le ossa rotte

znovuzrozený: cítit se (jako) znovuzrozenýsentirsi rinascere, sentirsi rinato/-a

agio: cítit se dobře, být v pohoděsentirsi a proprio agio

altezza: (ne)cítit se na co výkon ap.(non) sentirsi all'altezza di qc

amore: cítit lásku ke komusentire amore per, verso q

colpa: cítit se vinen/provinilesentirsi in colpa

colpevole: cítit se vinnýsentirsi colpevole

comodo: cítit se dobřestare comodo

debito: cítit se zavázaný/povinovanýsentirsi in debito

obbligato: cítit se zavázaný vůči komusentirsi obbligato verso q

obbligo: cítit se zavázán komusentirsi in obbligo con/verso q

paradiso: cítit se jako v nebisentirsi in paradiso

simpatia: cítit sympatie ke komusentire simpatia per q

soggezione: cítit se nesvůj, mít trému před kýmavere soggezione di q

sperduto: cítit se ztracený v cizím prostředí ap.essere/sentirsi/trovarsi sperduto

superiore: cítit se nadřazený vůči komusentirsi superiore a q

svenire: cítit se na omdlenísentirsi svenire

teso: být/cítit se celý napjatýessere/sentirsi teso

disagio: Cítím se nesvůj.Mi sento a disagio.

fatica: Cítím se unavený.Sento la fatica.

imbarazzato: být na rozpacích, cítit se trapněessere imbarazzato

martellare: Cítím, jak mi buší ve spáncích/srdce.Mi sento martellare le tempie/il cuore.

meno: Cítí se o dvacet let mladší.Si sente vent'anni in meno.

odorare: Pokoj je cítit kouřem.La camera odora di fumo.

odore: Ve vzduchu je cítit rvačka.Nell'aria c'è odore di baruffa.

pena: cítit ke komu lítostprovare pena per q

percepire: Cítil nebezpečí.Percepiva un pericolo.

rinascere: Cítím se jako znovuzrozený.Mi sento rinascere.

rivivere: Cítím se jako znovuzrozený.Mi sento rivivere.

sapere: To maso je cítit připáleninou.Questa carne sa di bruciato.

sentirsi: Necítím se dobře.Non mi sento bene.

sollevato: Ulevilo se mi., Už se cítím lépe. i psychickyMi sento sollevato.

strapieno: Cítím se nacpaný. jídlemMi sento strapieno.

troppo: Necítím se moc dobře., Není mi moc dobře.Non mi sento troppo bene.

budello: Cítil, jak se mu svírá žaludek.přen. Si sentiva tremare/torcere/rimescolare le budella.

digerire: nemoci ani cítit, nesnášet kohonon poter digerire q

dipinto: nemoci ani cítit kohonon poter soffrire q neanche dipinto

pesce: cítit se nesvůj, nebýt ve své kůžisentirsi come un pesce fuor d'acqua

cítění: Má silné sociální cítění.Ha forti sentimenti sociali.