Hlavní obsah

cítění

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

bezpečně: cítit se bezpečněsentirsi al sicuro

cítit: být cítitzapáchat odorare, i příjemně po čem sapere di qc

intuitivně: intuitivně (vy)cítit cointuire qc

méněcenně: cítit se/připadat si méněcenněsentirsi inferiore

nesvůj: cítit se nesvůjsentirsi a disagio, non sentirsi a proprio agio

osaměle: cítit se osamělesentirsi solo/-a

potřeba: cítit naléhavou potřebu udělat cosentire un bisogno urgente di fare qc

svěže: cítit se svěžesentirsi fresco

svobodně: cítit se svobodněsentirsi libero/-a

trapně: cítit se trapněsentirsi imbarazzato/in imbarazzo

zdrchaně: cítit se zdrchaněsentirsi giù

cítit: Cítím, že mě už nemiluje.Sento, che non mi ama più.

cítit se: Jak se cítíš?Come ti senti?

cítit se: Necítím se dobře.Non mi sento bene.

cítit se: Necítím se na to.Non me la sento.

nejistě: cítit se nejistěsentirsi insicuro

cítit se: Necítím se ve své kůži.Non mi sento a mio agio.

pes: hovor. cítit se pod psasentirsi da cani

zmlácený: cítit se jako zmlácenýavere le ossa rotte

znovuzrozený: cítit se (jako) znovuzrozenýsentirsi rinascere, sentirsi rinato/-a

agio: sentirsi a proprio agiocítit se dobře, být v pohodě

altezza: (non) sentirsi all'altezza di qc(ne)cítit se na co výkon ap.

amore: sentire amore per, verso qcítit lásku ke komu

colpa: sentirsi in colpacítit se vinen/provinile

colpevole: sentirsi colpevolecítit se vinný

comodo: stare comodocítit se dobře

debito: sentirsi in debitocítit se zavázaný/povinovaný

imbarazzato: essere imbarazzatobýt na rozpacích, cítit se trapně

obbligato: sentirsi obbligato verso qcítit se zavázaný vůči komu

obbligo: sentirsi in obbligo con/verso qcítit se zavázán komu

paradiso: sentirsi in paradisocítit se jako v nebi

simpatia: sentire simpatia per qcítit sympatie ke komu

soggezione: avere soggezione di qcítit se nesvůj, mít trému před kým

sperduto: essere/sentirsi/trovarsi sperdutocítit se ztracený v cizím prostředí ap.

superiore: sentirsi superiore a qcítit se nadřazený vůči komu

svenire: sentirsi svenirecítit se na omdlení

teso: essere/sentirsi tesobýt/cítit se celý napjatý

disagio: Mi sento a disagio.Cítím se nesvůj.

fatica: Sento la fatica.Cítím se unavený.

martellare: Mi sento martellare le tempie/il cuore.Cítím, jak mi buší ve spáncích/srdce.

meno: Si sente vent'anni in meno.Cítí se o dvacet let mladší.

odorare: La camera odora di fumo.Pokoj je cítit kouřem.

odore: Nell'aria c'è odore di baruffa.Ve vzduchu je cítit rvačka.

pena: provare pena per qcítit ke komu lítost

percepire: Percepiva un pericolo.Cítil nebezpečí.

rinascere: Mi sento rinascere.Cítím se jako znovuzrozený.

rivivere: Mi sento rivivere.Cítím se jako znovuzrozený.

sapere: Questa carne sa di bruciato.To maso je cítit připáleninou.

sentirsi: Non mi sento bene.Necítím se dobře.

strapieno: Mi sento strapieno.Cítím se nacpaný. jídlem

troppo: Non mi sento troppo bene.Necítím se moc dobře.

troppo: Si sente fin troppo sicuro di sé.Cítí se až moc sebejistě.

budello: přen. Si sentiva tremare/torcere/rimescolare le budella.Cítil, jak se mu svírá žaludek.

digerire: non poter digerire qnemoci ani cítit, nesnášet koho

dipinto: non poter soffrire q neanche dipintonemoci ani cítit koho

pesce: sentirsi come un pesce fuor d'acquacítit se nesvůj, nebýt ve své kůži