Hlavní obsah

dveře, kniž. dvéře

Podstatné jméno, rod ženský pomnožné

  • porte f(auta) portière fzavřít dveřefermer la portejednání za zavřenými dveřmiaudience à huis clos

Vyskytuje se v

okénko: okénko ve dveříchvasistas

prásknout: prásknout dveřmiclaquer la porte

spojený: pokoje spojené dveřmichambres communicantes

blízko: sedět blízko dveříêtre assis près de la porte

bouchnout: bouchnout dveřmifaire claquer la porte

doprovodit: doprovodit koho ke dveřímraccompagner qqn à la porte

vést: Dveře vedou na ulici.La porte ouvre dans la rue.

zazvonit: zazvonit u dveřísonner à la porte

ukázat: ukázat komu dveřemettre qqn à la porte

zabouchnout: zabouchnout komu dveře před nosemclaquer la porte au nez de qqn

zabouchnout: zabouchnout za sebou dveře(faire) claquer la porte

zavřený: za zavřenými dveřmi neveřejnýà huis clos