Hlavní obsah

desatero

Podstatné jméno, rod střední

  • décalogue mdesatero přikázáníles dix commandements

Vyskytuje se v

dodržovat: dodržovat desatero přikázáníobserver les dix commandements

poměr: v poměru jedna ku desetidans le rapport de un à dix

přikázání: náb. desatero božích přikázáníles dix commandements de Dieu

stejný: desetkrát opakovat tu stejnou věcrépéter dix fois la même chose

stupeň: deset stupňů nad nuloudix degrés au-dessus de zéro

necelý: Dělá to necelých deset korun.Ça fait à peine dix couronnes.

pod, pode: deset pod nuloudix degrés au-dessous de zéro

působit: Společnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.

horní: horních deset tisícle grand monde

jít: jít od desíti k pětialler de mal en pis

olíznout: olíznout všech deset (prstů)s'en lécher les doigts

popadnout: popadnout co všemi desetiy mettre les quatre doigts et le pouce

commandement: les dix commandementsdesatero přikázání

commandement: observer les commandementsdodržet desatero (přikázání)

dieu: les dix commandements de Dieudesatero přikázání Božích

monde: grand mondehorních deset tisíc

rapport: dans le rapport de un à dixv poměru jedna ku deseti

après: dix jours aprèso deset dní později, po deseti dnech

en: en dix minutesza deset minut

dix: hovor. un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)spro jedno kvítí slunce nesvítí, za jednoho deset