Hlavní obsah

arme [aʀm]

Vyskytuje se v

armer: s'armerde qqch (o)zbrojit se, vyzbrojit se čím zbraní

blanc: arme blanchechladná zbraň, sečná a bodná zbraň

fléau: fléau d'armescep zbraň

maniement: maniement d'armescviky se zbraní

masse: masse (d'armes)kyj, palice

place: place d'armesshromaždiště

prise: prise d'armesvojenská přehlídka

salut: Armée du SalutArmáda spásy

armé: forces arméesbranná moc

armé: à main arméese zbraní (v ruce)

armée: armée de l'air(vojenské) letectvo

ciment: ciment arméželezobeton

corps: corps d'arméearmádní sbor

déchargement: déchargement d'une arme à feuvybití střelné zbraně vyjmutí nábojů

maître: maître d'armesučitel šermu

sous: sous les armesve zbrani

armée: armée de terrepozemní armáda

armé: armé jusqu'aux dentspo zuby ozbrojený

bagage: hovor. avec armes et bagagess plnou polní

fourbir: fourbir ses armes(za)balit si plnou polní připravovat se do války

porter: porter les armesbýt na vojně

armáda: Armáda spásyArmée du Salut

hrdinský: hrdinský činfait d'armes, prouesse , exploit

namířit: namířit zbraň na kohobraquer une arme vers qqn

ozbrojený: ozbrojený útokattaque à main armée

polní: polní poštaposte aux armées

povolat: povolat do zbraně kohoappeler qqn aux armes

ruční: ruční zbraňarme portative/de main

sečný: sečná zbraňarme blanche

smrticí: smrticí zbraňarme meurtrière

spása: Armáda spásyArmée du Salut

střelný: střelné zbraněarmes de jet

šerm: učitel šermumaître d'armes

velitelství: vrchní velitelství armádyhaut commandement des armées

vojna: být na vojněêtre à l'armée, être sous les drapeaux, porter les armes, faire son service (militaire)

vražedný: vražedná zbraňarme meurtrière

zajistit: zajistit zbraňverrouiller son arme

zbraň: se zbraní (v ruce)à main armée

zbraň: chladné zbraněarmes blanches

zbraň: střelné zbraněarmes à feu

zbraň: ruční zbraněarmes portatives

zbraň: automatické zbraněarmes à tir automatique

zbraň: osobní zbraněarmes individuelles

zbraň: namířit zbraň na kohobraquer une arme vers qqn

ozbrojený: po zuby ozbrojenýarmé jusqu'aux dents

pozvednout: pozvednout zbraň proti komuporter les armes contre qqn

vysloužit si: vysloužit si ostruhyfaire ses premières armes

vyzbrojit se: vyzbrojit se po zubys'armer jusqu'aux dents

vyzbrojit se: vyzbrojit se trpělivostís'armer de patience

zbraň: dvojsečná zbraňarme à double tranchant