Hlavní obsah

způsob

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (postup, forma) way(styl) manner, fashion, mode, style(prostředky) means(metoda) methodtímto způsobem(in) this waynásledujícím způsobemas follows, in the following waystejným způsobemin the same way/manner/fashionzpůsob myšleníway of thinkingsvým způsobem do jisté míryin a way, (aby se tak řeklo) in a manner of speaking, (něco jako) sort of
  2. (gramatická kategorie) moodhl. AmE mode(o příslovci) mannerrozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsobthe imperative/conditional/indicative (mood)příslovečné určení způsobuadverbial of manner
  3. (podoba, ráz) manner(forma) form
  4. způsoby (chování) manners, behaviourzpůsoby form. demeanournemít žádné způsobyhave no manners

Vyskytuje se v

křivda: dopustit se křivdy na kom, způsobit komu křivdudo sb wrong, wrong sb

následující: následujícím způsobemjak je uvedeno as follows, takto this way, like this

podmiňovací: ling. podmiňovací způsobconditional (mood)

příslovce: příslovce místa/času/způsobu/míryadverb of place/time/manner/degree

tázací: ling. tázací způsob/větainterrogative mood/sentence

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časuadverbial of manner/place/time

zaběhlý: zaběhlý postup/způsobbeaten track

napadnout: Napadne vás (způsob), jak...?Can you think of a way to ...?

ona: To ona to způsobila.It's her who caused it.

rozkazovací: v rozkazovacím způsobuin the imperative (mood)

škoda: způsobit/napáchat těžké škodycause severe damage, do a lot of damage

účinný: velice účinný způsob jak ...very effective way of ...

zmatek: vyvolat/způsobit zmatekcause confusion/chaos/mayhem

způsobit: Bylo to způsobeno ...It was caused by ...

zaběhlý: opustit zaběhlé způsobyget out of the rut