Hlavní obsah

tease

Nechtěli jste hledat:

tasitdraw*, unsheathe, pull out

trasaroute, line, trail

terasaterrace

tebe, těyou

ti, ty, tathe, those

tyyou, thou, thee

tepatbeat*, pulsate, throb

teppulse, (heart)beat, pulsation

tezethesis, principle, proposition

tečdeflection, touch off, let, net

tesatchisel, hew*

jasbrightness, glow, radiance

lasolasso, lariat

masoflesh

masamass, mixture, paste

pásbelt, strip, band

páswaist, middle

pástpasture, graze, shepherd

pást segraze , crop , browse

paspassport

paspass

zaseagain

častime

řasitgather, drape

řasa(eye)lash, cilium

trstuft, cluster, clump

hasitfight* (the fire), try to put* out/ extinguish

tisyew (tree)

teatrálnítheatrical, dramatic, histrionic, stagy

teatrálnosttheatricality, histrionics

tebouyou

téctrun*, flow, stream

tečkadot, point

téčkoT, tee

tečkovacídotting

tečkovánídotting