Hlavní obsah

take out [ˈteɪk ˌaʊt]

Vyskytuje se v

assurance: uzavřít pojistkutake out an assurance policy

insurance: uzavřít pojištění/pojistkutake out insurance/an insurance policy

life insurance: uzavřít životní pojistku na kohotake out a life insurance on sb

mortgage: vzít si hypotéku na cotake out a mortgage on sth

subscription: předplatit si co, objednat si předplatné čehotake out a subscription to sth

hypotéka: vzít si hypotéku na důmtake out a mortgage

odpadek: vynést odpadkytake out the BrE rubbish/ AmE garbage

půjčka: vzít si půjčkutake out a loan

sjednat: sjednat si pojištěnítake out insurance

uzavřít: uzavřít (si) pojistkutake out insurance

vynést: vynést smetítake out the garbage

zlost: vylít si na kom zlosttake out/wreak one's anger on sb

pojistit se: pojistit se před cestou do zahraničítake out travel insurance

pojistka: uzavřít pojistkutake out insurance

smetí: vynést smetítake out the rubbish

zchladit: zchladit si žáhu na komtake it out on sb, take out one's anger on sb

take out: uzavřít pojistku/pojištění pojištěnectake out an insurance policy