Hlavní obsah

rozesmát

Vyskytuje se v

povést se: Povedlo se mi ji rozesmát.I succeeded in making her laugh., I managed to make her laugh.

dissolve: dissolve into laughterrozesmát se, dát se do smíchu

laugh: make sb laughrozesmát koho

laughter: burst into laughterrozesmát se, rozchechtat se

send: send sb into fits of laughteršíleně rozesmát koho

set: set sb laughingrozesmát koho

start: He started laughing/crying.Rozesmál/Rozplakal se.