Hlavní obsah

rozesmát

Vyskytuje se v

povést se: Povedlo se mi ji rozesmát.I succeeded in making her laugh., I managed to make her laugh.

dissolve: rozesmát se, dát se do smíchu, rozchechtat sedissolve into laughter

laugh: rozesmát kohomake sb laugh

laughter: rozesmát se, rozchechtat se, dát se do smíchuburst into laughter

send: šíleně rozesmát kohosend sb into fits of laughter

set: rozesmát kohoset sb laughing

start: Rozesmál/Rozplakal se.He started laughing/crying.