Hlavní obsah

plane

planoutburn*, flame, blaze, glow

planýwild(-growing), uncultivated

plánplan, intent(ion)

plátplate, sheet

pláňplain

Vyskytuje se v

plane: plane down/offshoblovat, odhoblovat, uhoblovat

afire: hořet, planout, být v plamenechbe afire

aflame: i přen. planout, hořetbe aflame

cargo: cargo planenákladní letadlo

crash: plane/air crashletecká havárie/nehoda, havárie letadla, letecké neštěstí

figure: plane figurerovinný obrazec

galactic: astron. galactic planegalaktická rovina

go: go by planeletět letadlem

iron: ocelový plátiron plate

scout: voj. scout planeprůzkumný letoun

tangential: geom. tangential planetečná rovina

transport: transport planepřepravní/nákladní letoun

board: board a planenastoupit do letadla

bojový: warplane, AmE battle plane, combat aircraftvoj., let. bojový letoun

letadlo: jet planetryskové letadlo

letenka: book a plane ticketrezervovat si letenku

letoun: fighter (plane)stíhací letoun

nakloněný: inclined planefyz. nakloněná rovina

plát: ocelový plátsteel/iron plate

proudový: jet (plane)let. proudové letadlo

při: when boarding (the plane)při nástupu na palubu (letadla)

rovina: inclined planefyz. nakloněná rovina

řezný: section planegeom. řezná rovina

souměrnost: axis/plane of symmetryosa/rovina souměrnosti

stíhací: fighter (plane), k napadání interceptorvoj. stíhací letoun

tryskový: jet planelet. tryskové letadlo

naproti: Meet me off the plane.Přijďte mi naproti na letiště.

nastoupit: board the plane, form. enplane, emplanenastoupit do letadla

paluba: on board a plane, aboard a planena palubě letadla

přiletět: The plane is due to arrive at 10.00.Letadlo má přiletět v 10.00.

uletět: He missed his plane.Uletělo mu letadlo.

únos: plane hijacking, skyjackingúnos letadla

fighter: fighter (plane)stíhačka, (bojový) stíhací letoun, bitevník