Hlavní obsah

příznivě

Vyskytuje se v

cena: (nabízený) za příznivou cenukeenly priced

nakloněný: být (příznivě) nakloněný komu/čemube well disposed towards sb/sth, look with favour (up)on sb/sth, be favourable to sth, regard sb/sth with favour, stranit ap. be biased in favour of sth

zvrátit: sport. zvrátit nepříznivý stav hryturn the game, rally, come back from sth

podmínka: za nepříznivých/příznivých povětrnostních podmínekin adverse/favourable weather conditions

příznivý: za příznivou cenukeenly priced

situace: (ne)příznivá situace(un)favourable situation

adverse: pasivní/nepříznivá obchodní bilanceekon. adverse trade balance

balance: nepříznivá bilanceekon. adverse balance

beneficial: mít příznivý vliv na cohave a beneficial effect on sth

disposed: příznivě nakloněný komu/čemuwell/favourably disposed to sb/sth

weather: když počasí dovolí, za příznivého počasíweather permitting