Hlavní obsah

příznivý

Vyskytuje se v

cena: keenly priced(nabízený) za příznivou cenu

zvrátit: turn the game, rally, come back from sthsport. zvrátit nepříznivý stav hry

podmínka: in adverse/favourable weather conditionsza nepříznivých/příznivých povětrnostních podmínek

situace: (un)favourable situation(ne)příznivá situace

adverse: ekon. adverse trade balancepasivní/nepříznivá obchodní bilance

balance: ekon. adverse balancenepříznivá bilance

beneficial: have a beneficial effect on sthmít příznivý vliv na co

weather: weather permittingkdyž počasí dovolí, za příznivého počasí

příznivý: keenly pricedza příznivou cenu