Hlavní obsah

písemně

Vyskytuje se v

kompozice: písemná kompoziceessay

písemný: písemná prácepísemka written exam, slohová ap. essay, zadaný úkol assignment

záznam: písemný/úřední záznamwritten/official record

zkoušení: ústní/písemné zkoušeníoral/written examination

zkouška: písemná/ústní zkouškawritten/oral exam

potvrdit: Potvrdili to písemně?Did they confirm it in writing?

vyrozumět: Budete vyrozuměni písemně.You will be notified in writing.