Hlavní obsah

odtrhnout

Dokonavé sloveso

  1. (trhnutím oddělit) co tear/(prudce) rip off, tear away sth
  2. (násilím odloučit) koho/co separate sb/sth(od sebe) pull sb/sth apartodtrhnout zrak od čehotake one's eyes off sth, tear one's eyes away from sth