Hlavní obsah

neplnění

Vyskytuje se v

funkce: plnit funkci čehofunction as sth, serve as sth

plně: plně vybavenýfully-equipped

plnění: pojistné plněnívýplata insurance payment/settlement/payout, hl. z životního pojištění (insurance) benefit, peněžitá náhrada též indemnity

povinnost: plnit svou povinnostdo one's duty

vědomí: být (plně) při vědomíbe (fully) conscious

vyvinutý: plně vyvinutýfully developed

závazek: (s)plnit závazky ke komumeet one's obligations/liabilities to sb