Hlavní obsah

casting

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

cast: letora, povaha, ražení, založení osobycast of mind

cast down: by sth kniž. být zdeptaný kým/čímbe cast down

cast iron: železný, stoprocentní záruka, alibi ap.cast-iron

eye: přelétnout očima co článek ap.cast one's eye over st

mind: vzpomínat na co, vrátit se ve vzpomínkách kamcast one's mind back to sth

spell: učarovat komu, okouzlit koho, zapůsobit na kohocast a/one's spell on sb

all-star: hvězdné obsazení filmu ap.all-star cast

doubt: zpochybnit cocast doubt on sth

glass: lité sklotech. cast glass

horoscope: sestavit/udělat komu horoskopcast sb's horoscope

mould: odlít do formymould cast

sand: lití do pískové formysand-casting

shadow: vrhnout stín na koho/co, zastínit kohocast a shadow upon sb/sth

slur: pomluvit, házet špínu na, očerňovat, očernit koho/cocast a slur (up)on sb/sth

type: lití písmapolygr. type casting

vote: (od)volit koho, vhodit (svůj) hlas, dát svůj hlas komucast one's vote for sb

dlouze: dlouze se zadívat na koho/cogive sb a long look, cast a long glance at sb/sth

hlas: vhodit/odevzdat (svůj) hlascast one's vote

nahodit: nahodit (udici)cast the (fishing) line

psí: dělat psí oči na koho smutnécast sad looks at sb

rozhodit: rozhodit sítěcast one's nets

sádrový: sádrový odlitekplaster cast

spustit: loď. spustit kotvucast/drop anchor, let down the anchor

vhodit: vhodit (svůj) hlas při volbáchcast one's vote

zrak: sklopit zraklower one's eyes, cast one's eyes down

odevzdat: odevzdat svůj hlas ve volbáchcast one's vote

sádra: mít nohu/ruku v sádřehave a leg/arm in BrE plaster/a cast

vyplavit: vyplavit co na břehcast/wash sth ashore

svině: házet perly svinímcast pearls before swine

vrhnout: Kostky jsou vrženy.The die is cast.

aspersion: očerňovat, pomlouvat koho/cocast aspersions on sb/sth