Hlavní obsah

casting

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

dlouze: dlouze se zadívat na koho/cogive sb a long look, cast a long glance at sb/sth

hlas: vhodit/odevzdat (svůj) hlascast one's vote

nahodit: nahodit (udici)cast the (fishing) line

psí: dělat psí oči na koho smutnécast sad looks at sb

rozhodit: i přen. rozhodit sítěcast one's nets

sádrový: sádrový odlitekplaster cast

spustit: loď. spustit kotvucast/drop anchor, let down the anchor

vhodit: vhodit (svůj) hlas při volbáchcast one's vote

zrak: sklopit zraklower one's eyes, cast one's eyes down

odevzdat: odevzdat svůj hlas ve volbáchcast one's vote

sádra: mít nohu/ruku v sádřehave a leg/arm in BrE plaster/a cast

vyplavit: vyplavit co na břehcast/wash sth ashore

svině: házet perly svinímcast pearls before swine

vrhnout: Kostky jsou vrženy.The die is cast.

all-star: all-star casthvězdné obsazení filmu ap.

cast: supporting castherci ve vedlejších rolích

cast: cast sb as sbobsadit koho do role koho

cast: cast osf as sthstavět se do role koho, vydávat se za koho odborníka ap.

cast: kniž. cast one's eyes, cast a look at sb/sthpohlédnout, podívat se, vrhnout pohled na koho/co

cast: cast netvrhací síť

cast: cast doubt on sthzpochybnit co, vyvolat pochybnosti ohledně čeho, vnést pochybnosti do čeho

cast: cast one's voteodvolit, odevzdat svůj hlas

cast: cast sb/sth ashorevyplavit koho/co (na břeh) moře

cast: cast lotslosovat

doubt: cast doubt on sthzpochybnit co

glass: tech. cast glasslité sklo

horoscope: cast sb's horoscopesestavit/udělat komu horoskop

mould: mould castodlít do formy

sand: sand-castinglití do pískové formy

shadow: cast a shadow upon sb/sthvrhnout stín na koho/co, zastínit koho

slur: cast a slur (up)on sb/sthpomluvit, házet špínu na, očerňovat koho/co

spell: cast/put a spell on sb, put sb under a spelločarovat, začarovat, zaklít koho

type: polygr. type castinglití písma

vote: cast one's vote for sb(od)volit koho, vhodit (svůj) hlas, dát svůj hlas komu

cast: Who's in the cast?Kdo v tom hraje?

cast: He's often cast as a baddie.Často hraje role padouchů.

cast away: Three men were cast away at sea.Na moři ztroskotali tři muži.

cast: the die is castkostky jsou vrženy

aspersion: cast aspersions on sb/sthočerňovat, pomlouvat koho/co

cast away: be cast awayztroskotat stát se trosečníkem

cast down: be cast downby sth kniž. být zdeptaný kým/čím

cast iron: cast-ironželezný, stoprocentní záruka, alibi ap.

cast iron: cast-ironlitinový

eye: cast one's eye over stpřelétnout očima co článek ap.

mind: cast one's mind back to sthvzpomínat na co, vrátit se ve vzpomínkách kam

spell: cast a/one's spell on sbučarovat komu, okouzlit koho, zapůsobit na koho