Hlavní obsah

vyrovnaný

Vyskytuje se v

rozpočet: balanced/deficit/surplus/state budgetekon. vyrovnaný/schodkový/přebytkový/státní rozpočet

účet: settle the bill for sthvyrovnat účet za co

vyrovnat: settle accounts, reckon, get even with sbpřen. vyrovnat (si) účty s kým

vyrovnat se: Nothing compares to sb/sth.Nic se nevyrovná komu/čemu.

balanced: ekon. balanced budgetvyrovnaný rozpočet

discharge: discharged bankruptúpadce s vyrovnanými závazky

hotly: hotly contestedvyrovnaný, s tvrdou konkurencí soutěž ap., ostře diskutovaný otázka ap.

short: short oddsvyrovnané šance v sázení

substitute: sth is no substitute for sthco se nevyrovná čemu, co nemůže nahradit co

unbalanced: ekon. unbalanced budgetnevyrovnaný rozpočet

compare: nothing compares to sb/sthkomu/čemu se nic nevyrovná

vyrovnaný: balanced budgetekon. vyrovnaný rozpočet