Hlavní obsah

upřímně

Příslovce

Vyskytuje se v

soustrast: My condolences.Upřímnou soustrast.

upřímný: to be frank/honestabych byl upřímný

be: to be honest ...Abych byl upřímný ..., abych řekl upřímně ...

honest: be honest with sbbýt upřímný ke komu, nelhat komu

open: be open with sbbýt ke komu upřímný

sincerity: with/in all sincerityzcela upřímně

speak: speak one's mindříci svůj názor, mluvit upřímně

sympathy: offer one's sympathy to sbvyjádřit komu (upřímnou) soustrast

either: He was never either frank or fair.Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.

frankly: Frankly speaking, ...Upřímně řečeno, ...

upřímně: to be honest, frankly speaking, in all honestyupřímně řečeno