Hlavní obsah

trek [trek]

Vyskytuje se v

beaten: off the beaten trackodlehlý, v ústraní, z ruky o místě

fast track: fast-trackrychlý, urychlený směřující co nejrychleji k dosažení cíle

track: track(s)koleje, trať

track: tracksstopy, otisky, šlépěje v hlíně ap.

track: cover one's trackszamést (za sebou) stopy zločinec ap.

track: have the inside trackbýt ve výhodě

track: keep track of sb/sthsledovat koho/co, udržovat si přehled o kom/čem neustále

athlete: AmE track (and field) athlete(lehký) atlet

cart: cart trackpolní cesta

dirt: dirt road/trackpolní/nezpevněná/prašná cesta, hovor. polňačka

lay: lay trackpoložit koleje

outside: sport. outside trackvnější dráha běžecká

path: tech. path trackingsledování dráhy pohybu

running: sport. running trackběžecká dráha

track: cycle trackcyklistická stezka

track: sport. athletics trackatletická dráha

track: track shoestretry, běžecké boty

track: žel. single trackjednokolejná trať

track: žel. dead(-end) trackkusá kolej

track: žel. branch trackpřípojná kolej

track: žel. loading tracknakládací kolej

track: track cranekolejový jeřáb

track: off the trackvykolejený

track: tire tracksotisky pneumatik

track and field: track and field athlete(lehký) atlet

track and field: track and field eventslehkoatletické disciplíny

atletika: sport. lehká atletikatrack and field (events), BrE též athletics

jednostopý: tech. jednostopé vozidlotwo-wheeled/single track vehicle, motorka motorcycle

kolej: vedlejší kolejsiding, i přen. sidetrack, výhybná spur track

kusý: žel. kusá kolejdead-end track

lehký: sport. lehká atletikatrack and field

pás: pásy vozidla ap.(continuous) tracks, caterpillar tracks, tankové též tank tracks

přehled: mít (dobrý) přehled o čemo vývoji situace ap. keep (a good) track of sth, znalosti be (very) knowledgeable in sth

stezka: cyklistická stezkacycle track/cycleway/AmE bikeway

stopa: jít po stopě koho/čehotrack sb/sth, follow sb's trail, o psech follow the scent trail of sb/sth

trať: žel. jednokolejná/dvoukolejná traťsingle/double track

trekový: trekové holetrekking poles

turistika: pěší turistikahiking, v náročném terénu trekking

zaběhlý: zaběhlý postup/způsobbeaten track

zahladit: zahladit stopycover one's tracks

vyjet: vyjet z kolejíjump the rails, derail, leave the track

stopa: být na stopě komube on the track of sb, be on sb's track