Hlavní obsah

trek [trek]

Vyskytuje se v

fast track: fast-trackrychlý, urychlený směřující co nejrychleji k dosažení cíle

track: track(s)koleje, trať

athlete: AmE track (and field) athlete(lehký) atlet

cart: cart trackpolní cesta

dirt: dirt road/trackpolní/nezpevněná/prašná cesta, hovor. polňačka

lay: lay trackpoložit koleje

outside: sport. outside trackvnější dráha běžecká

path: tech. path trackingsledování dráhy pohybu

running: sport. running trackběžecká dráha

track and field: track and field athlete(lehký) atlet

trek: trekking biketrekkingové kolo

atletika: track and field (events), BrE též athleticssport. lehká atletika

čtvrť: shanty town, slum(s), slum area, back streets, AmE euf. wrong side of the trackchudinská čtvrť

jednostopý: two-wheeled/single track vehicle, motorka motorcycletech. jednostopé vozidlo

kolej: siding, i přen. sidetrack, výhybná spur trackvedlejší kolej

kusý: dead-end trackžel. kusá kolej

lehký: track and fieldsport. lehká atletika

pás: (continuous) tracks, caterpillar tracks, tankové též tank trackspásy vozidla ap.

přehled: o vývoji situace ap. keep (a good) track of sth, znalosti be (very) knowledgeable in sthmít (dobrý) přehled o čem

stezka: cycle track/cycleway/AmE bikewaycyklistická stezka

stopa: track sb/sth, follow sb's trail, o psech follow the scent trail of sb/sthjít po stopě koho/čeho

trať: single/double trackžel. jednokolejná/dvoukolejná trať

trekový: trekking polestrekové hole

turistika: hiking, v náročném terénu trekkingpěší turistika

zaběhlý: beaten trackzaběhlý postup/způsob

zahladit: cover one's trackszahladit stopy

vyjet: jump the rails, derail, leave the trackvyjet z kolejí

beaten: off the beaten trackodlehlý, v ústraní, z ruky o místě