Hlavní obsah

točit

Nedokonavé sloveso

  1. (provádět kruhovitý pohyb) čím turn(kolem osy) rotate(rychle dokola) spin sth
  2. (čepovat) co draw sthtočit pivotap beer, (hospoda ap.) have beer on tap
  3. (filmovat) co shoot(scénu) take sth(filmovat) (make a) film
  4. (nahrávat) co make, record sthtočit deskurecord an album

Vyskytuje se v

hlava: I feel giddy.Točí se mi hlava.

točit se: I feel dizzy., My head is spinning.Točí se mi hlava.

location: shoot on locationtočit v exteriéru

mad: make sb mad(vy)točit, naštvat, štvát, rozčílit koho

twiddle: twiddle one's thumbstočit palci (mlýnek), přen. sedět s rukama v klíně, chytat lelky, lelkovat

točit: tap beer, hospoda ap. have beer on taptočit pivo