Hlavní obsah

promising [ˈprɒmɪsɪŋ]

Vyskytuje se v

deliver: deliver on one's promisesplnit svůj slib

honour: promise upon one's honourslíbit na svou čest

make: make a promisedát slib, slíbit (že)

promise: promise wellvypadat slibně

promise: make a promisedát slib

promise: hold/have promisejevit se slibně, mít slibný potenciál

promise: show promisevypadat slibně

any: I'm not making any promises.Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.

promise: break one's promiseporušit čí slib

planý: plané slibyempty promises

splnit: splnit (svůj) slibkeep/deliver on one's promise

zaslíbený: i přen. země zaslíbenáthe Promised Land

porušit: porušit slovo/slibbreak one's word/promise

přislíbit: Přislíbili nám pomoc.They promised to help us.

růžově: Nevypadá to růžově.It doesn't look very promising.

slib: dát komu (svůj) slibmake a promise to sb, give sb one's promise

slib: dodržet slib, dostát slibukeep one's promise, live up to one's promise

slíbit: Slíbil, že to auto zkontroluje.He promised to check the car.

slibně: Vypadá to slibně.It looks promising.

že: Slíbil jsem, že zde zůstanu.I promised to stay here.

nebe: (na)slibovat modré z nebe komupromise sb the moon

slibovat: slibovat komu hory dolypromise sb the moon