Hlavní obsah

pošta

Vyskytuje se v

běžný: by regular mailběžnou poštou

hlavní: general post officehlavní pošta

kurýrní: courier post/servicekurýrní pošta/služba

letecký: airmailletecká pošta

potrubní: pneumatic tube (system)/postpotrubní pošta

odnést: Take the letter to the post office.Odnes ten dopis na poštu.

tichý: play Chinese whispershrát (na) tichou poštu

třídit: sort the mailtřídit poštu

upozornit: You will be notified by post.Budete upozorněni poštou.

zanést: Will you take it to the post office?Zaneseš to na poštu?

inward: inward maildošlá pošta

mail: mail bombpoštou zaslaná bomba v balíku či dopise

pending: pending traypřihrádka s poštou k vyřízení

post: in the postv poště mezi dopisy ap.

postmaster: postmaster generalředitel pošt

regular: by regular mailběžnou poštou

second-class: second class postageBrE pošta druhé třídy levnější a pomalejší, AmE pošta pro zasílání novin a časopisů

pošta: send sth by post/mail, BrE post/AmE mail sthposlat co poštou