Hlavní obsah

přemýšlení

Vyskytuje se v

usilovně: work/think hardusilovně pracovat/přemýšlet

bez, beze: without hesitation/thinkingbez váhání/přemýšlení

o: What are you thinking of/about?O čem přemýšlíš?

přemýšlet: What are you thinking about?Nad čím přemýšlíš?

mind: be in sb's mindmyslet kdo na co, přemýšlet kdo nad čím

shut: shut one's mind to sthnepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si co, odpoutat se od čeho mentálně

thought: be deep/lost in thoughtbýt hluboce zamyšlený, hluboce přemýšlet

thinking: I did a lot of thinking.Hodně jsem přemýšlel.

wonder: I wondered what the noise was.Přemýšlel jsem, co to je za zvuk.