Hlavní obsah

normální

Vyskytuje se v

tělesný: body temperature, blood heat(normální) tělesná teplota

jinak: Otherwise he is normal.Jinak je normální.

vlas: greasy/dry/normal hairmastné/suché/normální vlasy

untypical: not to be untypicalbýt normální

screw: have a screw loosemít o kolečko víc, být vyšinutý, nebýt úplně normální

normální: Are you out of your mind?Seš normální? blázníš?